ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร SAR โรงเรียนชนบศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1225) 27 พ.ค. 64
รับสมัคร นักการภารโรงใหม่ โรงเรียนชนบทศึกษา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2546 ถึง 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ (อ่าน 1177) 27 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชนบทศึกษา ไม่มีนโยบายในการเรี่ยไรเงินเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในและนอกสถานที่ (อ่าน 1481) 03 ต.ค. 63
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 1456) 15 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2277) 16 ก.ย. 60
เอกสาร SAR 2559 โรงเรียนชนทศึกษา (อ่าน 1978) 15 ก.ย. 60
โครงการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ห่างไกลเหล้าและบุหรี่ (อ่าน 2528) 23 ส.ค. 60