รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชนบทศึกษา
207 ม.3 ถ.แจ้งสนิท   ตำบลชนบท  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043-286208 เบอร์แฟกส์ 043-286208


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :